Werkwijze Gocasso

Blijft de betaling uit en kan het financiële conflict niet worden opgelost? Dan kan Gocasso jou helpen! In deze blog leggen we alles uit over onze werkwijze.

Hoe ziet de werkwijze van Gocasso eruit?

Wil jij meer weten over de werkwijze van Gocasso? Wij leggen je alles uit over het aanbrengen van het incassodossier, het starten van het incassotraject en de kosten die hierbij komen kijken.

Spring snel naar:

Aanbrengen incassodossier

Via de knop bovenaan de website of stuur een mail

Heb je een vordering die onbetaald blijft? Dan kan je eenvoudig bij ons jouw vordering ter incasso indienen. Dat kan via de knop bovenaan op deze website of door een e-mailbericht te sturen aan info@gocasso.com. Om het incassoproces te kunnen starten, hebben we de volgende informatie van jou nodig (voor zover aanwezig):

  • Jouw eigen contractgegevens, bestaande uit – indien van toepassing – jouw bedrijfsnaam (bij voorkeur inclusief uittreksel KVK), NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer;
  • De contactgegevens van de debiteur, bestaande uit – indien van toepassing – de bedrijfsnaam (bij voorkeur inclusief uittreksel KVK), NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer;
  • De oorspronkelijke overeenkomst of opdrachtbevestiging waarop jouw vordering betrekking heeft;
  • De oorspronkelijke factuur die onbetaald blijft;
  • Eventuele herinneringen, aanmaningen of andere correspondentie over de betreffende factuur. LET OP: is de debiteur een particulier? Zorg dan dat je eerst een correcte 14-dagenbrief naar de debiteur hebt verstuurd, voordat je de vordering bij ons aandraagt. Een voorbeeld van een correcte 14-dagenbrief kan je hier vinden op de website van juridisch advieskantoor Looijmans Juristen.

Start incassotraject door Gocasso

De eerste incassobrief

We starten elke week op dinsdagen en donderdagen onze nieuwe incassodossiers op. De eerstvolgende dinsdag of donderdag na ontvangst van jouw incassodossier zullen wij dus direct de eerste incassobrief uitsturen aan de debiteur. De doorlooptijd van een incassodossier waarin geen verweer wordt gevoerd door de debiteur bedraagt gemiddeld 6 weken. In die periode manen wij de debiteur op verschillende manieren aan tot betaling via de bij ons bekende kanalen, zoals per post, e-mailbericht, telefoon of WhatsApp. 

Resultaten

Na het doorlopen van het buitengerechtelijk incassotraject, berichten wij jou met de behaalde resultaten. Aan de hand hiervan kunnen we samen met jou de vervolgstappen bepalen:

Bij succes:

Als de vordering volledig is geïncasseerd, inclusief rente en incassokosten, dan kunnen we het incassodossier afwikkelen en de hoofdsom aan jou uitbetalen. De rente en incassokosten komen dan aan ons toe.

Bij geen (volledig) succes:

Als de vordering niet (volledig) is geïncasseerd dan zijn er twee mogelijkheden:

  1. Er kan een gerechtelijke procedure worden gestart om een vonnis van de rechtbank te bemachtigen. Dat houdt in dat er een dagvaarding wordt opgesteld en dat de rechtbank wordt verzocht om een vonnis. Met een (positief) vonnis hebben we namelijk meer incassomogelijkheden. Zo kan er met een gerechtelijk vonnis beslag worden gelegd, of andere executiemaatregelen worden genomen om jouw vordering te incasseren. Aan een gerechtelijke procedure zijn echter wel kosten verbonden. We moeten namelijk de deurwaarder opdracht geven om de dagvaarding op te stellen en uit te reiken, en ook de rechtbank rekent kosten voor het in behandeling nemen van de zaak, genaamd griffierecht. Voordat je hiertoe besluit, zullen we natuurlijk een specifieke opgave doen van de kosten in jouw dossier; of
  2. Het incassodossier kan in overleg met jou worden gesloten. Dat betekent dat we geen nadere rechtsmaatregelen zullen nemen en dat je de zaak zal sluiten. Als er al een gedeelte van de vordering is geïncasseerd, dan wordt dit gedeelte minus een percentage conform de BIK-staffel (https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/paginas/staffel-buitengerechtelijke-incassokosten.aspx) door ons aan jou uitgekeerd. Dit percentage betreft immers onze incassokosten. Als er niets is geïncasseerd, kunnen wij jou natuurlijk (helaas) ook niets uitkeren. 

Kosten

Zolang er geen sprake is van inhoudelijk verweer vanuit de debiteur

Wij verrichten onze werkzaamheden in dat geval op basis van het no cure no pay-principe. Dat betekent dat wij geen kosten aan jullie in rekening brengen als wij er niet in slagen om het openstaande bedrag buitengerechtelijk te incasseren. Als betaling van de factuur wordt bewerkstelligd in het kader van het incassotraject, dan brengen wij de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW en de buitengerechtelijke incassokosten ex artikel 6:96 BW aan de debiteur in rekening. De debiteur is op grond van de wet verplicht om deze wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten ook te voldoen. Als de debiteur de vordering (geheel of gedeeltelijk) betaalt zonder de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten te voldoen en het dossier wordt in overleg met jullie gesloten, dan ben je de buitengerechtelijke kosten conform de BIK-staffel (https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/paginas/staffel-buitengerechtelijke-incassokosten.aspx) aan ons verschuldigd. Dit geldt alleen als je zelf besluit om geen verdere stappen te ondernemen om de extra kosten alsnog bij de debiteur te incasseren.

Zodra er wél sprake is van inhoudelijk verweer vanuit de debiteur

In dat geval zullen wij het verweer van de debiteur inhoudelijk beoordelen en hierover een advies uitbrengen. Voor inhoudelijke (juridische) reacties richting de debiteur zullen we vooraf een aparte prijsopgave uitbrengen, voordat we daadwerkelijk kosten zullen maken. Zo houden jullie de kosten van een dossier altijd zelf in de hand. 

Als er een gerechtelijke procedure wordt gestart

De kosten van een gerechtelijke procedure zijn afhankelijk van het dossier. We kunnen altijd voorafgaand aan het starten van een gerechtelijke procedure een opgave doen met de hiermee gemoeide kosten. Je moet dan denken aan o.a. de navolgende kosten: het opstellen van de dagvaarding, het uitreiken van de dagvaarding door de deurwaarder en de kosten van de rechtbank om de zaak in behandeling te nemen (genaamd griffierecht). Daarnaast zal in de loop van de procedure blijken of er een zitting moet worden bijgewoond of aanvullende stukken dienen te worden opgesteld.

We incasseren de vordering graag voor je!

Neem contact op

Wij gaan graag voor je aan de slag! Mocht je nog verdere vragen hebben, bel of mail ons dan gerust even!

Uw geld snel incasseren?

Bij Gocasso zorgen we ervoor dat elk dossier de aandacht krijgt die het nodig heeft. Wilt u kennismaken met de directe werkwijze van Gocasso? Dien dan meteen uw incasso in en we gaan zo snel mogelijk voor u aan de slag!