De 7 stappen van een dagvaardingsprocedure

Blijft de betaling uit en kan het financiële conflict niet worden opgelost? Dan kan er een dagvaardingsprocedure worden gestart. Maar wat zijn de 7 stappen van een dagvaardingsprocedure?

Hoe ziet de dagvaardingsprocedure eruit?

Blijft de betaling uit en kan het financiële conflict niet worden opgelost? Dan kan er een dagvaardingsprocedure worden gestart. Hierbij oordeelt de rechter over het conflict. Een dagvaardingsprocedure bestaat uit verschillende stappen. Hieronder nemen we de 7 stappen van een dagvaardingsprocedure met je door.

Spring snel naar:

Stap 1: Procedure starten: dagvaarden

Welke standpunten heb je?

Om de dagvaardingsprocedure te starten wordt er een dagvaarding opgesteld. In de dagvaarding staat waar het conflict over gaat, wat je van de gedaagde eist en waarom (eis en gronden). Ook staat hierin vermeld welke standpunten je hebt. Verder wordt er in de dagvaarding onder andere opgenomen wanneer de rechter de zaak behandelt, de locatie van de rechtbank en de naam en het adres van de advocaat. Vervolgens wordt de dagvaarding betekend door een gerechtsdeurwaarder. Dit wil eigenlijk zeggen dat de deurwaarder de dagvaarding overhandigt aan de tegenpartij. De tegenpartij wordt dan gedaagd om voor het gerecht te verschijnen. Wanneer de gedaagde partij de dagvaarding in ontvangst neemt, is de dagvaarding geldig betekend.

Stap 2: Reageren op de dagvaarding

Kans om schriftelijk te reageren

In de tweede stap van de dagvaardingsprocedure krijgt de gedaagde de kans om schriftelijk te reageren op de dagvaarding. Hij kan er ook voor kiezen om mondeling te reageren. Dit kan dan tijdens de rolzitting. Kiest hij ervoor om schriftelijk te reageren? Dan hoeft hij niet naar de rolzitting te komen. Deze reactie noemen we: conclusie van antwoord. De gedaagde kan in zijn reactie bewijsstukken opnemen of een tegenvordering indienen. Kiest de gedaagde ervoor om niet schriftelijk t reageren? Dan is het tijd voor de derde stap van de dagvaardingsprocedure.

Stap 3: Rolzitting

Mondeling of schriftelijk reageren?

Wanneer de gedaagde ervoor kiest om niet schriftelijk te reageren, dan wordt hij bij de rolzitting verwacht. Dit is de derde stap van de dagvaardingsprocedure. De rolzitting staat ook vermeld in de dagvaarding. De rolzitting is eigenlijk een korte zitting waarin de rechter controleert of de dagvaarding op de juiste manier is uitgebracht. De rechter bekijkt of de gedaagde heeft gereageerd. Hij maakt een beslissing over wat het gevolg van de procedure is. Tijdens de rolzitting kan de gedaagde nog steeds op twee manieren reageren: mondeling of schriftelijk. De gedaagde kan ook om vier weken extra tijd vragen om alsnog een schriftelijke reactie te geven.

Stap 4: Schriftelijke ronde

Binnen vier weken een schriftelijke reactie

Wanneer de gedaagde heeft gereageerd dien je binnen vier weken een schriftelijke reactie terug te sturen. Vervolgens krijgt de gedaagde ook weer vier weken om schriftelijk op jouw stuk te reageren. Is er onvoldoende bewijs in de zaak? Dan zal de rechter de eisende of gedaagde partij vragen om extra bewijs aan te leveren. De schriftelijke ronde is de vierde stap van de dagvaardingsprocedure.

Stap 5: Zitting

Standpunten mondeling toelichten

Tijdens de zitting, de vijfde fase van de dagvaardingsprocedure, kunnen beide partijen hun standpunten mondeling toelichten. De rechter zal kijken of hij een schikking kan stellen. Na de zitting wijst de rechter een eindvonnis toe. Het kan ook zijn dat hij beide partijen eerst vraagt om meer informatie. In dat geval krijgen beide partijen de mogelijkheid om nog eens schriftelijk te reageren.

Stap 6: Uitspraak (vonnis)

Afspraken mondeling opnemen in uitspraak

Indien dit gewenst is zal de rechter de gemaakte afspraken mondeling opnemen in de uitspraak. Kies je ervoor om de zaak door te zetten? Dan zal de rechter aan het einde van de zitting een uitspraak doen. Deze uitspraak wordt in de meeste gevallen binnen vier weken ontvangen. De uitspraak wordt ook wel het vonnis genoemd en dit is de zesde stap van de dagvaardingsprocedure.

Stap 7: Verzet, hoger beroep en cassatie

De laatste stap van de dagvaardingsprocedure

Wanneer de rechter in het vonnis heeft bepaald dat de gedaagde jouw vordering moet betalen, dan betaalt hij deze meestal meteen. Is dat vervelend genoeg niet het geval? Dan kunnen er in overleg vervolgstappen genomen worden. Dit is de zevende stap van de dagvaardingsprocedure. Er kan bijvoorbeeld beslag worden gelegd op het vermogen van de klant. Ook kunnen we een faillissementsaanvraag van jouw debiteur indienen bij de rechtbank.

 

Het kan uiteraard ook zo zijn dat de klant in verweer gaat omdat hij het niet eens is met de uitspraak van de rechter. Hij kan er dan voor kiezen om in hoger beroep te gaan. Wanneer hij het ook niet eens is met de uitspraak van het hooggerechtshof kan hij de uitspraak laten vernietigen via een advocaat.

Uw geld snel incasseren?

Bij Gocasso zorgen we ervoor dat elk dossier de aandacht krijgt die het nodig heeft. Wilt u kennismaken met de directe werkwijze van Gocasso? Dien dan meteen uw incasso in en we gaan zo snel mogelijk voor u aan de slag!